Homepage > Cases > Een half miljard voor groene waterstof met GroenvermogenNL

Een half miljard voor groene waterstof met GroenvermogenNL

Omdat Nederland in 2050 CO₂ neutraal moet zijn, maakt het Nationaal Groeifonds miljarden beschikbaar om duurzame innovatie te stimuleren. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid voor dit fonds ligt bij het kabinet, waar beperkte tijd en weinig achtergrondkennis aanwezig is. Een van de aanvragers was GroenvermogenNL; dat Indall vroeg om het voorstel voor de opschaling van groene waterstof op te laten vallen met een visuele strategie.

Een overtuigende en verhelderende samenvatting

Om het omvangrijke voorstel compact weer te geven, ontwikkelde Indall een 2D-animatie waarin het voorstel wordt samengevat. De essentiële informatie uit het voorstel werd hiervoor herschreven tot een krachtige en heldere boodschap, ondersteund door een voice-over. Dankzij de technische achtergrond van het team van Indall, konden zij dit doelgericht en efficiënt uitvoeren. Het resultaat is een heldere animatie, waarin binnen twee minuten het voorstel van GroenvermogenNL opvalt en wordt uitgelegd.

Brede maatschappelijke steun

Het unieke van het voorstel van GroenvermogenNL, was de brede steun vanuit diverse organisaties. Dit waren academici, vertegenwoordigers vanuit de industrie, maar bijvoorbeeld ook Marjan Minnesma van Urgenda. In nauwe samenspraak werden portretten opgesteld waarin de betrokkenen hun steun toelichtten. Indall ontzorgde in de volledige planning van deze video-opnames en gaf het in beeld brengen van deze kopfiguren extra gewicht en draagkracht aan het voorstel.

 

In een persoonlijke videoboodschap lichten betrokkenen hun steun toe. v.l.n.r. Antoni Forner Cuenca (Eindhoven University of Technology), Maria Fennis (CEO bij HyET Hydrogen), Guustaaf Savenije (CEO bij VDL-ETG), Manon Janssen (Voorzitter Sectortafel Industrie), Marjan Minnesma (oprichter van Stichting Urgenda)

Het voorstel is goedgekeurd door de commissie en het kabinet, waarmee er 500 miljoen is vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de elektrolyse capaciteit. Dit is een van de hoogst toegekende subsidie uit ronde twee van het Nationaal Groeifonds, en biedt Nederland een pionierspositie in de ontwikkeling naar een duurzame toekomst. Dankzij de video werd het uitgebreide voorstel compact en begrijpelijk weergegeven en viel deze op tussen de aanvragen. Dit droeg bij aan het inzicht en begrip van de beoordelaars.

Doordat Indall proactief meedacht over de inhoud en uitvoering, kon de video bovendien in een korte tijd gerealiseerd worden, waardoor het schrijfteam ontzorgd werd en de video op tijd ingediend kon worden met het voorstel.