Homepage > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor de correcte en volledige afwerking en aflevering van haar diensten verzamelt Indall verschillende persoonsgegevens. Indallkan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Indall, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Indall verstrekt. Indall kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Indall gegevens nodig heeft

Indall verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Indall uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en voor een correcte afwikkeling van de administratie omtrent het uitvoeren van de diensten van Indall.

Naast de administratieve achtergrond voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens, verwerkt Indall ook sommige persoonsgegevens in haar eindproduct. Voorbeelden hiervan zijn voor – en achternaam in bijvoorbeeld de lower-third of de verantwoording in een productie. Indall vraagt hier schriftelijk toestemming voor door middel van zogeheten Quitclaims, welke vooraf aan de productie ondertekend dienen te worden.

Hoe lang Indall uw gegevens bewaart

Indall bewaart uw persoonsgegevens om toekomstig contact en zakenrelaties te bespoedigen en daarnaast en voornamelijk om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze persoonsgegevens blijven opgeslagen op een lokale, in Indall haar bezit, fysiek opslagmedium en op een online cloud server, waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Telefoonnummers en de daarbij horende voor- en achternaam zijn opgeslagen in het telefoonboek in de mobiele telefoons welke in het beheer en bezit zijn van Indall.

Delen met anderen

Indall verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van website bezoek

Op de website van Indall worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Indall gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Indall maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Indall te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Indall heeft hier geen invloed op.

Indall heeft Google geen toestemming gegeven om via Indall verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Indall zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Indall neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Indall maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Indall verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Indall op via [email protected]. www.indall.nl is een website van Indall.