Homepage > Innovatief animatie bureau gespecialiseerd in techniek > Hoe gaat het proces van het maken van een 3D-animatiefilm?

Hoe gaat het proces van het maken van een 3D-animatiefilm?


Het maken van een 3D animatievideo is in principe een proces zonder beperkingen. Immers, alles kan digitaal ontworpen en gemaakt worden. Hierdoor is het echter wel van belang om op tijd na te denken over hoe de film, aangezien aanpassingen vaak tijdsintensief zijn. Om dit te proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt Indall met een vaste procedure, bestaande uit zes stappen. Elke stap kent een aantal actiepunten en wordt afgesloten met een zogeheten deliverable, getoond in italics.

Stap 1 – Kennismaking

Elke samenwerking begint met een kennismaking, waarin de wederzijdse verwachtingen worden besproken, de beoogde doelen en uiteraard het product, dan wel dienst. Ook wordt er gekeken wat de opdrachtgever al doet op het gebied video-uitingen, om zo de nieuwe productie aan te laten sluiten op de al bestaande content. Op basis dit wordt er een plan van aanpak opgesteld, om op een op zo efficiënte wijze tot een goed eindresultaat te komen.
Deliverable: Plan van aanpak

Stap 2 – Voorbereiding

In de tweede fase wordt het framework voor de productie neergezet, waarbij een overzicht van alle relevante punten van het product gecreëerd wordt. Dit wordt op basis van de gevoerde gesprekken opgesteld, waar mogelijk aangevuld met al bestaande informatie en literatuur vanuit de opdrachtgever. Hierop volgend zal er een sessie tussen Indall en de opdrachtgever gepland worden (fysiek, dan wel virtueel), waar al deze punten besproken worden, op welk deel van het product deze invloed hebben en te overleggen hoe deze het beste kunnen gevisualiseerd kunnen worden. Vaak is er ook al een 3D-CAD-model beschikbaar, in deze fase wordt die gecontroleerd op de toepasbaarheid. Ook wordt er door middel van een moodboard of voorbeeldvideo’s een voorstel gedaan voor de beoogde stijl.
Deliverable: Conceptvoorstel, met daarin de uitgangspunten en denkrichtingen

Stap 3 – Script

Alle informatie en kennis uit stap 2 worden verwerkt tot een script, waarin alle punten worden behandeld. Indien nodig zal hierin ook de voice-over tekst opgesteld worden en zal er een geschikte stem hiervoor besproken worden. Ook worden alle eisen en randvoorwaarden aan de film (beoogde inzet, maximale lengte, resolutie, etc.) in deze fase afgestemd. Dit script vormt de basis van de film en dient geaccordeerd te worden door de opdrachtgever. Eventuele (grote) aanpassingen in een latere fase zijn tijdsintensief en daardoor kostbaar. 
Deliverable: Script, welke als basis dient voor de video

Vloer 3D-animatiefilm
Vloerisolatie animatie voor TONZON

Stap 4 – Animatic

Op basis van het script wordt de voormontage gedaan. Afhankelijk van de omvang en het project is dit een tijdlijn met per scene een styleframe of referentiebeeld, danwel een eerste concept van de film waarin alle bewegingen, elementen en camerastandpunten gemaakt worden. De materiaaleigenschappen zullen in de meeste gevallen echter nog niet toegevoegd zijn, zodat er snel geschakeld kan worden. Deze montage wordt ook voorzien van audio (muziek, sounddesign en/of voice-over), om zo de tone-of-voice en het gevoel inzichtelijk te maken. Deze animatic geeft een goed beeld van het uiteindelijke product, waarin het van belang dat de opdrachtgever controleert of alle elementen genoemd worden en op de juiste manier getoond worden. Dit is de fase waarin deze aanpassingen nog relatief makkelijk toegepast kunnen worden. 
Deliverable: Animatic, met de juiste tone-of-voice

Stap 5 – Afmontage

Als de animatic is goedgekeurd, zal deze verder worden gefinetuned en zullen materiaal eigenschappen, omgeving, belichting etc. toegevoegd worden. Ook zullen tekstuele animaties in deze fase toegevoegd worden, zodat er uiteindelijk een volwaardig eindproduct staat. Tijdens het proces zullen er diverse review momenten zijn, om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de voortgang en om tijdig feedback te verzamelen.
Deliverable: Een volledige video, inclusief sound design, texturing, etc.

Stap 6 – Oplevering

In de laatste fase is er de mogelijkheid voor de puntjes op de i, zodat de video helemaal naar wens is. Denk hier bijvoorbeeld aan een call to action op het einde van de film. Hierna wordt de video digitaal opgeleverd in de afgesproken specificaties. Desgewenst kunnen wij ook adviseren op de inzet van de video, online targeting etc. Denk hier bijvoorbeeld aan een korte versie van de video om in te zetten als betaalde advertenties of als teaser op social media, zoals LinkedIn.
Deliverable: De 3D-animatie video of 2D animatie video, klaar voor gebruikBenieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via [email protected] of bel (+31)33 7009 714.