Homepage > Cases > Wolken Maken met Windturbines: The Global Irrigation Project

Wolken Maken met Windturbines: The Global Irrigation Project

Door het strategisch plaatsen van windmolens is The Global Irrigation Project vastberaden de klimaatcrisis tegengaan. Windturbines langs de kustlijn van zogeheten b-klimaten pompen zeewater omhoog en sproeien dit vanuit de wieken uit als nevel, wat uiteindelijk leidt tot wolkenvorming op enorme schaal. Door de turbines aan de hand van satellieten strategisch te laten vernevelen, kan selectief een bepaald gebied geïrrigeerd worden.

Indall was vanaf het begin van het project actief betrokken bij het visualiseren en communiceren van de eerste concepten. In nauwe samenwerking met de initiatiefnemers en het patentbureau Arnold & Siedsma realiseerde Indall de benodigde materialen voor lancering. Zo dacht het team actief mee bij de invulling van het patent en ontwikkelde Indall een conceptfilm, waarin aan de hand van futuristische windturbineparken, landbouwrobots en surrealistische landschappen in de woestijn de toekomst wordt geschetst.

Bovendien ontwikkelde Indall het visueel merkverhaal, bestaande uit een consistente huisstijl met logo, website en drukwerk. Dit alles zette het team grootschalig uit bij pers en bereikte zo in de eerste week al een internationaal publiek.