Homepage > Cases > 3D Animatie van End Loaded Compression en NASA Short Block

3D Animatie van End Loaded Compression en NASA Short Block

Het gebruik van composieten wordt steeds gebruikelijker in de industrie. Het testen en bepalen van de materiaal eigenschappen is echter een relatief complex en kostbaar proces, door het niet-uniforme gedrag in het composiet. Mede-oprichter van Indall, Roland Guijs, heeft als onderdeel van zijn masterscriptie hier onderzoek naar gedaan, en in het specifiek het effect van compressie. In dit onderzoek zijn een tweetal testen gebruikt, een normale end-loading test en de NASA Short Block Methode. Om tijdens de eindpresentatie de aanwezigen, waarvan een aanzienlijk deel geen achtergrond op dit gebied heeft, mee te nemen in het onderzoek heeft Indall een 3D animatie ontwikkeld, waarin de twee verschillende methodes zijn getoond. In de video zijn kenmerkende eigenschappen van de test en resultaten van het onderzoek verwerkt.